Rạp Galaxy Kinh Dương Vương

09:59, Thứ Hai, 22/12/2014 (GMT+7)

Rạp Galaxy Kinh Dương Vươg là rạp chiếu phim tốt nhất trong hệ thống rạp chiếu phim của Galaxy, vì được xây dựng trễ nhất và trang thiết bị cũng tốt nhất.

XEM TOÀN BỘ HỆ THỐNG RẠP GALAXY | CÁC RẠP KHÁC
Rạp Galaxy Kinh Dương Vương
Rạp Galaxy Kinh Dương Vương

Địa chỉ: 718 Kinh Dương Vương, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3823 5235

Số phòng chiếu:

Phòng 3D: 

Giới thiệu:

Rạp Galaxy Kinh Dương Vươg là rạp chiếu phim tốt nhất trong hệ thống rạp chiếu phim của Galaxy, vì được xây dựng trễ nhất và trang thiết bị cũng tốt nhất.

Lịch chiếu: Đang cập nhật