Ma đao hiệp tình (Tập 1)

Ma đao hiệp tình (Tập 1)

Trong nhân gian lưu truyền một truyền thuyết về núi lửa, một tuyệt thế kiếm pháp. Khúc, Nhẫn rất tin về truyền thuyết này.

Thể loai: Hồng Kông

Nội dung:

Trong nhân gian lưu truyền một truyền thuyết về núi lửa, một tuyệt thế kiếm pháp. Khúc, Nhẫn rất tin về truyền thuyết này, có tập hợp cao thủ và thần đao hòng xưng bá võ lâm. Để thực hiện kế hoạch, đầu tiên Khúc, Nhẫn vào Thiếu Lâm Tự làm Tiểu Hòa Thượng. Ngày kia, Thiên Nhất Giao Chủ Duy Ngộ cùng vợ Cố Sương Sương đến thăm Thiếu Lâm, và muốn mượn kiếm phổ xem. Nhưng bị cự tuyệt, Sương Sương vì muốn đạt được mục đích bèn hiến thân cho Nhẫn, ai ngờ bị Duy Ngộ phát hiện

Công lý