Chôn mình trong cát nóng thu hút khách du lịch

Du lịch là nền tảng quan trọng của nền kinh tế Maroc khi nó đóng góp đến 10% GDP mỗi năm. Bên cạnh du lịch, các dịch vụ sức khỏe bao gồm spa và các liệu pháp chữa bệnh đã nhanh chóng được mở rộng tại đây.

Theo VTC14

Ảnh cười

Chùm ảnh 'gà khỏa thân' siêu vui nhộn